Преглед на файлове

:memo: Ajoute une doc d'installation

master
Clement Desmidt преди 1 година
родител
ревизия
899ccf5866
променени са 1 файла, в които са добавени 9 реда и са изтрити 0 реда
  1. 9
    0
      README.md

+ 9
- 0
README.md Целия файл

@@ -0,0 +1,9 @@
1
+## Installation
2
+
3
+* clone : `git clone https://git.shikiryu.com/Shikiryu/LBCReposter-web.git`
4
+* copy .env : `cp .env.example .env`
5
+* edit .env : `vi .env`
6
+* composer : `composer install`
7
+* generate key : `php artisan key:generate`
8
+* create sqlite database : `touch database/database.sqlite`
9
+* migrate : `php artisan migrate`

Loading…
Отказ
Запис