Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 
Shikiryu d4156ce3a3 🚧 Corrige l'enregistrement des mises à jour 2 lat temu
app 🚧 Corrige l'enregistrement des mises à jour 2 lat temu
bootstrap 🎉 1er essai 2 lat temu
config Ajoute des vues 2 lat temu
database 🎉 1er essai 2 lat temu
public 🎉 1er essai 2 lat temu
resources 🔧 Utilise l'id plutôt que le nom 2 lat temu
routes 🔒 Sécurise la suppression 2 lat temu
storage Ajoute des vues 2 lat temu
tests 🎉 1er essai 2 lat temu
.env.example 🎉 1er essai 2 lat temu
.gitattributes 🎉 1er essai 2 lat temu
.gitignore 🎉 1er essai 2 lat temu
README.md 📝 Ajoute une doc d'installation 2 lat temu
artisan 🎉 1er essai 2 lat temu
composer.json ⬆️ Ajoute des outils de debug en dev 2 lat temu
composer.lock ⬆️ Ajoute des outils de debug en dev 2 lat temu
package.json 🎉 1er essai 2 lat temu
phpunit.xml 🎉 1er essai 2 lat temu
server.php 🎉 1er essai 2 lat temu
webpack.mix.js 🎉 1er essai 2 lat temu
yarn.lock 🎉 1er essai 2 lat temu

README.md

Installation

  • clone : git clone https://git.shikiryu.com/Shikiryu/LBCReposter-web.git
  • copy .env : cp .env.example .env
  • edit .env : vi .env
  • composer : composer install
  • generate key : php artisan key:generate
  • create sqlite database : touch database/database.sqlite
  • migrate : php artisan migrate