Copie de Tumblr sur Shaarli
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

10 wiersze
149 B

  1. <?php
  2. // autoload_namespaces.php @generated by Composer
  3. $vendorDir = dirname(dirname(__FILE__));
  4. $baseDir = dirname($vendorDir);
  5. return array(
  6. );