Copie de Tumblr sur Shaarli
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.

26 regels
450 B

<?php
namespace League\HTMLToMarkdown\Converter;
use League\HTMLToMarkdown\ElementInterface;
class HardBreakConverter implements ConverterInterface
{
/**
* @param ElementInterface $element
*
* @return string
*/
public function convert(ElementInterface $element)
{
return " \n";
}
/**
* @return string[]
*/
public function getSupportedTags()
{
return array('br');
}
}