Copie de Tumblr sur Shaarli
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

79 satır
1.9 KiB

 1. <?php
 2. namespace League\HTMLToMarkdown\Converter;
 3. use League\HTMLToMarkdown\Configuration;
 4. use League\HTMLToMarkdown\ConfigurationAwareInterface;
 5. use League\HTMLToMarkdown\ElementInterface;
 6. class HeaderConverter implements ConverterInterface, ConfigurationAwareInterface
 7. {
 8. const STYLE_ATX = 'atx';
 9. const STYLE_SETEXT = 'setext';
 10. /**
 11. * @var Configuration
 12. */
 13. protected $config;
 14. /**
 15. * @param Configuration $config
 16. */
 17. public function setConfig(Configuration $config)
 18. {
 19. $this->config = $config;
 20. }
 21. /**
 22. * @param ElementInterface $element
 23. *
 24. * @return string
 25. */
 26. public function convert(ElementInterface $element)
 27. {
 28. $level = (int) substr($element->getTagName(), 1, 1);
 29. $style = $this->config->getOption('header_style', self::STYLE_SETEXT);
 30. if (($level === 1 || $level === 2) && !$element->isDescendantOf('blockquote') && $style === self::STYLE_SETEXT) {
 31. return $this->createSetextHeader($level, $element->getValue());
 32. } else {
 33. return $this->createAtxHeader($level, $element->getValue());
 34. }
 35. }
 36. /**
 37. * @return string[]
 38. */
 39. public function getSupportedTags()
 40. {
 41. return array('h1', 'h2', 'h3', 'h4', 'h5', 'h6');
 42. }
 43. /**
 44. * @param int $level
 45. * @param string $content
 46. *
 47. * @return string
 48. */
 49. private function createSetextHeader($level, $content)
 50. {
 51. $length = (function_exists('mb_strlen')) ? mb_strlen($content, 'utf-8') : strlen($content);
 52. $underline = ($level === 1) ? '=' : '-';
 53. return $content . "\n" . str_repeat($underline, $length) . "\n\n";
 54. }
 55. /**
 56. * @param int $level
 57. * @param string $content
 58. *
 59. * @return string
 60. */
 61. private function createAtxHeader($level, $content)
 62. {
 63. $prefix = str_repeat('#', $level) . ' ';
 64. return $prefix . $content . "\n\n";
 65. }
 66. }